Centec w czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”

W czasopiśmie „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” ukazała się reklama reprezentowanej przez nas firmy Centec.

Czasopismo „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”