Automatyczny Moduł Indeksujący Typ: AMR Z-1021

Funkcje

– wrzucenie kulki stalowej do pustego pojemnika (w przypadku dozowania lakierów)

– dozowanie produktów sypkich do pojemników (w przypadku wyrobów farmaceutycznych)

– dozowanie produktu płynnego do pojemnika

– osadzanie zaworów w pojemniku

– kontrola obecności zaworu

– szczelne zamykanie zaworów na pojemniku

– inne w zależności od opcji wyposażenia

Dane techniczne

Zakres dozowania: do 1000 ml – przy zastosowaniu 4 głowic dozujących

Rodzaje osadzanych zaworów: 1” (1 cal) aluminowe oraz stalowe z rurką zanurzeniową lub bez (w zależności od opcji)

Rodzaj głowicy zaciskającej: do zaworów aerozolowych o średnicy 1”

Wysokość obsługiwanych pojemników: 65 – 330 mm

Średnica  obsługiwanych pojemników: 35 – 66 mm (na specjalne zamówienie dostępne większe  średnice)

Wydajność

Standardowo przyjmuje się 1000 ÷ 3000 szt./godz. (16 ÷ 50 szt./ min.) Maksymalna wydajność urządzenia wynosi 3600 szt./godz. (60 szt./min.) i zależy od rodzaju produktu oraz wielkości pojemników stosowanych w procesie technologicznym.

W zależności od układu urządzeń w ciągu technologicznym linii produkcyjnej urządzenie może być wykonane wersjach z alternatywnymi układami wprowadzania i wyprowadzania pojemników, np. prezentowane poniżej typy  Z-1035, Z-1200.

Z-1035

Parametry robocze

Wydajność: 3000 szt./godz. (50 szt./min.)
Ciśnienie robocze: 0,6 MPa (6 bar)

Gabaryty i masa

Szerokość: 1230 mm
Długość: 1220 mm
Wysokość: 1800 mm
Masa: ~700 kg

Zasilanie

Rodzaj zasilania: pneumatyczne
Wymagane ciśnienie zasilania: 0,8 ÷ 1,0 MPa (8 ÷ 10 bar)
Jakość sprężonego powietrza: IV klasa (zgodnie z ISO 8573-1) dla temperatur 15 ÷ 35°C

Z-1200

Parametry robocze

Wydajność: 3000 – 3600 szt./godz. (50 – 60 szt./min.)
Ciśnienie robocze: 0,6 MPa (6 bar)

Gabaryty i masa

Szerokość: 1600 mm
Długość: 1200 mm
Wysokość: 2050 mm
Masa: ~ 850 kg

Zasilanie

Rodzaj zasilania: pneumatyczne
Wymagane ciśnienie zasilania: 0,8 ÷ 1,0 MPa (8 ÷ 10 bar)
Jakość sprężonego powietrza: IV klasa (zgodnie z ISO 8573-1) dla temperatur 15 ÷ 35°C