Kontener Gazu (Gas House)

Opis

Jest to przenośna konstrukcja wykonana z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. W kontenerze instaluje się urządzenie AMR Z-1019, które w cyklu automatycznym (bez udziału obsługi) wtłacza gaz do pojemników aerozolowych.

Kontener wyposażony jest w następujące systemy:

  • Bardzo dobrze rozbudowany system wentylacji z dwoma wentylatorami Ex, zapewniający wielokrotną wymianę powietrza w ciągu minuty.
  • Centralne ogrzewanie wraz z wymiennikiem ciepła, który doprowadza ciepłe powietrze do urządzenia AMR.
  • System podgrzewania głowic dozujących gaz co skutecznie zapobiega ich mrożeniu.
  • Zawory odcinające gaz sterowane przez system detekcji gazu.
  • Profesjonalny system detekcji gazu gwarantujący bezpieczeństwo pracy. System wyposażony w 4 detektory.
  • Kilkustopniowy system ostrzegawczy oraz monitoring CCTV, który daje możliwość wczesnego reagowania na ewentualne niebezpieczeństwo.
  • System monitorowania wejścia. Drzwi wejściowe posiadają zabezpieczenie w razie ich otwarcia gdy urządzenie pracuje. Takie nieautoryzowane otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie pracy całej linii. Zapobiega to ewentualnemu zakłóceniu cyklu wymiany powietrza.

Całość stalowej konstrukcji obudowana jest blachą falistą lub gładką w kolorze wg zamówienia zgodnie z RAL. Ściany wewnętrzne kontenera wyłożone są blachą nierdzewną. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonane są ze stali nierdzewnej. Kontener posiada lekką konstrukcję dachu z tworzywa sztucznego.