Automatyczna Waga Kontrolna

Automatyczna waga kontroluje prawidłowość dozowania zarówno urządzeń nalewających produkt jak i wtłaczających gaz do pojemników. Programowalna wartość zakresu ważenia każdego pojemnika umożliwia odrzucenie aerozolu, którego waga nie mieści się w zadanej wartości. Kontrola taka ma znaczący wpływ na jakość wyrobu i pozwala wyeliminować ewentualne błędy urządzeń dozujących. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej w której zainstalowano serwo napęd z płynną regulacją pracy, co jest niezwykle istotne w przypadku ważenia aerozoli. Pojemniki prowadzone są w łatwo wymienialnych zestawach centrujących odpowiednich dla każdej średnicy. Pod blatem umieszczono belkę tensometryczną z hamowaniem hydraulicznym współpracującą z czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz panelem dotykowym. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość rozbudować software wagi o moduł do połączenia z programem magazynowym.

Pliki PDF do ściągnięcia (w wersjach anglojęzycznych):

HC-A

Wagi typu HC-A spełniają najwyższe wymogi nowoczesnej techniki dynamicznego ważenia w zakresie precyzji i wydajności. Stwarzają one optymalną platformę do realizacji kompleksowych zadań w zakresie kontroli, regulacji i sterowania procesem produkcji. Wagi HC-A są w pełni przystosowane do pracy w przemyśle farmaceutycznym.

Cechy charakterystyczne wag HC-A:

 • 100% kontroli produkcji, zgodnie z dyrektywą MID i Ustawą o Towarach Paczkowanych (znaczek „e”)
 • Przemysłowa belka wagowa zgodna z zasadą elektrodynamicznej kompensacji siły (EMFR)
 • Wydajność do 600 szt./min. (zależnie od produktu)
 • Kolorowym wyświetlacz LCD Touch – Screen (wyświetlacz dotykowy) – 15”
 • Wygodna praca za pomocą obracanego panelu operacyjnego ze stali nierdzewnej
 • Wolno programowalny interfejs operatora z łatwą i intuicyjną obsługą
 • Możliwość dodania dwóch dodatkowych transporterów (waga może kontrolować pracę do 5 silników)
 • Wejściowa fotokomórka dla rozpoznania produktu
 • Lekka, łatwo zmywalna konstrukcja, zgodna z GMP, dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • Stosowane dyrektywy bezpieczeństwa i budowy maszyn, zgodne z CE

HC-A-IS

Typ HC-A-IS (waga karuzelowa) jest podtypem w grupie HC-A, większość funkcji odpowiada opisowi wagi HC-A.

Najważniejsze cechy HC-A-IS zostały opisane poniżej:

 • Przemysłowa belka wagowa zgodna z zasadą elektrodynamicznej kompensacji siły (EMFR)
 • Wydajność do 160 szt./min. (przy zastosowaniu podwójnej belki wagowej)
 • Szafa przyłączeniowa i panel obsługi ze stali szlachetnej
 • Kolorowy wyświetlacz TFT Touch – Screen (wyświetlacz dotykowy), 15-calowy, rozdzielczość XVGA, uchylny panel obsługi
 • Wyświetlanie wszystkich aktualnych, istotnych danych produkcyjnych
 • Rozbudowane graficzne / numeryczne wyświetlanie aktualnych danych produkcyjnych
 • Zintegrowana blokada produktu do funkcji auto-tara
 • Fotokomórka na wejściu do rozpoznawania przewróconych pojemników
 • Rozpoznawanie minimalnego naporu kolejki
 • Łatwa i szybka wymiana formatów, bez użycia narzędzi
 • Urządzenie może być wyposażone w wiele rodzajów odrzutu produktu
 • Wykonanie w konstrukcji balkonowej, brak konieczności rozdzielania istniejącej linii, waga HC-A-IS jest wstawiana od tyłu na istniejący transporter
 • Lekka, łatwo zmywalna konstrukcja, zgodna z GMP, dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • Stosowane dyrektywy bezpieczeństwa i budowy maszyn, zgodne z CE

HC-A-MI

Typ HC-A-MI jest podtypem w grupie HC-A, większość funkcji odpowiada opisowi wagi HC-A.

Najważniejsze cechy HC-A-MI zostały opisane poniżej:

 • Przemysłowa belka wagowa zgodna z zasadą elektrodynamicznej kompensacji siły (EMFR)
 • Zautomatyzowana 100% kontrola in-line dla bardzo lekkich produktów
 • Dokładność ważenia w miligramach. Zakres ważenia brutto: do 100 mg
 • Pełna osłona taśmociągu wagowego
 • Wydajność do 200 szt./min.
 • Wytrzymała masywna konstrukcja ze stali nierdzewnej
 • Transporter wejściowy, precyzyjny transporter wagowy oraz transporter wyjściowy
 • Kolorowy wyświetlacz LCD Touch – Screen (wyświetlacz dotykowy) – 15”
 • Wygodna praca za pomocą obracanego panelu operacyjnego ze stali nierdzewnej
 • Rozbudowane graficzne / numeryczne wyświetlanie aktualnych danych produkcyjnych
 • Wymiana taśmociągu i pasa taśmociągu bez konieczności użycia narzędzi
 • Możliwość dodania dwóch dodatkowych transporterów (waga może kontrolować pracę do 5 silników)
 • Wejściowa fotokomórka dla rozpoznania produktu
 • Lekka, łatwo zmywalna konstrukcja, zgodna z GMP, dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • Stosowane dyrektywy bezpieczeństwa i budowy maszyn, zgodne z CE

HC-M

Wagi HC-M są osobnym typoszeregiem od HC-A.

Najważniejsze cechy HC-M zostały opisane poniżej:

 • Przemysłowa belka wagowa zgodna z zasadą elektrodynamicznej kompensacji siły (EMFR)
 • Wydajność do 250 szt./min. (zależnie od produktu)
 • Szafa przyłączeniowa / panel obsługi ze stali szlachetnej
 • Kolorowym wyświetlacz TFT Touch – Screen (wyświetlacz dotykowy) – 10,4” , VGA
 • Wygodna praca za pomocą uchylnego panelu operacyjnego ze stali nierdzewnej
 • Obsługa w formie menu z kontrolą prawdopodobieństwa wpisywanych wartości
 • Rozbudowane graficzne / numeryczne wyświetlanie aktualnych danych produkcyjnych
 • Możliwość dodania dwóch dodatkowych transporterów (waga może kontrolować pracę do 5 silników)
 • Wejściowa fotokomórka dla rozpoznania produktu
 • Lekka, łatwo zmywalna konstrukcja, zgodna z GMP, dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • Stosowane dyrektywy bezpieczeństwa i budowy maszyn, zgodne z CE
 • Standardowy pakiet kwalifikacyjny IQ/OQ BASIC (dla farmacji)
 • Rozszerzona lista zdarzeń (dla farmacji)

HC-EX

Wagi kontrolne do zastosowania w obszarze zagrożonym wybuchem (strefa 1 i 2).