Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 5–6/2019

W numerze 6/2019 czasopisma „Przemysł Spożywczy” ukazała się reklama prasowa stacji dealkoholizacji API Schmidt-Bretten GmbH serii Sigmatec. Zapraszamy na łamy „Przemysłu Spożywczego”.
Nasze reklamy są na s. 11, 27 i 35

Czasopismo „Przemysł Spożywczy”