API Schmidt w czasopiśmie Przemysł Spożywczy

W najnowszym numerze czasopisma „Przemysł Spożywczy” ukazała się reklama prasowa stacji dealkoholizacji API Schmidt-Bretten GmbH.
 Zapraszamy na łamy czasopisma!

Czasopismo „Przemysł Spożywczy”