Czym jest Leenvit

Leenvit - unikalny i naturalny

LEENVIT jest unikalnym na skalę światową, naturalnym produktem powstałym na bazie olejów roślinnych.

Stanowi koncentrat wyizolowanych z oleju lnianego Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT) Omega 3 (kwas alfalinolenowy, ALA, n-3) oraz Omega 6 (kwas linolowy, LA, n-6), przy udziale jednonienasyconego kwasu oleinowego (Omega 9, GA) w formie monoestrów o wysokiej biodostępności dla człowieka. W wyniku zastosowania innowacyjnej, naturalnej metody estryfikacji oleju lnianego w środowisku beztlenowym, uzyskaliśmy najczystszą formę monoestrów kwasów Omega 3+6+9. To forma zapewniająca ultra czyste kwasy Omega 3+6+9, bez szkodliwych substancji występujących w innych olejach, takich jak: metale ciężkie, związki cyjanogenne – linamaryna, linustatyna, czy też pestycydy.

Leenvit - unikalny i naturalny

Czym się wyróżnia?

LEENVIT wyróżnia się wysokim stężeniem najbardziej deficytowego we współczesnej diecie kwasu tłuszczowego Omega 3 ALA w czystej formie, o bardzo dobrej przyswajalności. Nadrzędnym celem powstania formuły LEENVIT jest zapewnienie we współczesnej diecie 100% realizacji Zalecanej Wartości Spożycia (RNI) dla Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych Omega 3 we właściwej proporcji do Omega 6.

LEENVIT jest koncentratem kwasów Omega 3 ALA – w jednej łyżeczce (4 ml), znajduje się aż 2000 mg czystego Omega 3 ALA. W pełni zaspokaja to całodzienne zapotrzebowanie organizmu na ten kwas, zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – Dziennik EFSA (2009) 1176, 1 – 11.

Omega 3, 6, 9 w LEENVIT

W wyniku procesu estryfkacji przeprowadzonego w środowisku beztlenowym powstała najczystsza, naturalna forma kwasów Omega 3+6+9 w postaci monoestrów, bez jakichkolwiek dodatków, czy konserwantów. Tylko to co naturalne. Usunięto to co tuczące – glicerol oraz wszelkie szkodliwe substancje. Sposób otrzymywania LEENVIT jest technologią całkowicie innowacyjną, pozwalającą zachować biologiczne właściwości substancji aktywnych zawartych w LEENVIT – wielonienasyconych, niezbędnych dla człowieka kwasów tłuszczowych, tj. kwasów alfa-linolenowego (Omega 3, ALA) i linolowego (Omega 6, LA) przy udziale jednonienasyconego kwasu oleinowego (Omega 9, GA).

Estry kwasów Omega w produkcie LEENVIT nie utleniają się jak olej lniany, utrzymują się w osoczu przez 24h, czyli o wiele dłużej niż w przypadku tranu, czy oleju lnianego, gdzie czas utrzymywania się w osoczu wynosi około 3h. Ze względu na swą czystość są w pełni bezpieczne, a dzięki formule mono cząsteczek ich zdolność do wchłaniania się jest znacznie większa.