IONTEC

Zastosowanie

Urządzenie do wymiany jonowej IONTEC służy do zmiękczania wody stosowanej w produkcji piwa i napojów na bazie piwa lub do wytwarzania pary. Twarda woda powoduje powstawanie osadów w rurociągach i instalacjach procesowych.

Opis

Wymiana jonowa następuje w żywicach jonowymiennych wewnątrz urządzenia. Żywice to nierozpuszczalne, ziarniste polimery przeznaczone dla określonego zastosowania. W swojej strukturze cząsteczkowej zawierają luźno upakowane kationy lub aniony. Jony te ulegają wymianie z jonami zawartymi w wodzie przepływającej przez urządzenie.

Do zmiękczania wody stosuje się żywicę kationową zawierającą jony Na+. Jony wapnia i magnezu, które powodują twardość wody tworząc osady, są wymieniane na jony sodu obecne w żywicy. Żywica silniej wiąże się z Ca++ Ca i Mg++ niż z Na+. Kiedy większość jonów w żywicy ulegnie wymianie, złoże wyczerpuje się i uruchamia się cykl regeneracji. Regenerację przeprowadza się przy użyciu solanki, która skutecznie wyłapuje jony Ca++ i Mg++ z żywicy.

W procesie demineralizacji, z wody usuwa się praktycznie wszystkie rozpuszczone jony. Zatem, woda przepływa przez żywicę kationową zawierającą H+, które podstawiają się w miejsce wszystkich kationów i przez żywicę anionową zawierającą aniony OH-, które podstawiają się w miejsce wszystkich anionów. Następnie jony H+ i OH- łączą się tworząc wodę oczyszczoną. Podczas regeneracji, żywicę kationową płucze się kwasem. Żywicę anionową regeneruje się za pomocą silnej zasady. Żywice kationowa i anionowa mogą znajdować się w dwóch oddzielnych zbiornikach lub w jednym (złoże mieszane). Urządzeń do wymiany jonowej często używa się jako pierwszy etap bardziej złożonych procesów oczyszczania wody.

• Wszystkie urządzenia są standardowo wykonane ze stali nierdzewnej
• Na życzenie klienta, złoże mieszane do demineralizacji wody
• Indywidualna konfiguracja modułów ze standardowym sterownikiem PLC
• Łatwa instalacja na platformie z płozami i uruchomienie
• Wykonanie zapewniające zachowanie czystości i pełna zgodność z systemem mycia CIP

Dane techniczne

Wydajność10 – 3.000 hl/h
Materiałzgodnie z wymaganiami (tworzywa sztuczne, stal nierdzewna)
OpcjeRóżne poziomy automatyzacji
Praca dupleksowa
Konserwacja zdalna
Pomiar twardości wody
Wstępna filtracja
System mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl

Do pobrania:


Ulotka PC


Ulotka FB