Urządzenia chłodzące z powierzchnią czyszczoną

60000 z wymiennikiem

60000

130000

50000

100000

240000