Zastosowania dla przemysłu farmaceutycznego

Woda do zastosowań farmaceutycznych

W procesach produkcyjnych przemysłu farmaceutycznego woda jest jedną z najczęściej wykorzystywanych substancji jako główny składnik różnych preparatów, kosmetyków, balsamów i innych produktów farmaceutycznych.

Emulsje, balsamy i kosmetyki

Emulsje, balsamy i kosmetyki składają się głównie z wody, do której dodaje się większość preparatów środków zwilżających (takich jak gliceryna, sorbitol, glikol propylowy), aby zapobiec wysuszeniu i odwodnieniu produktów.

Produkty farmaceutyczne


Przemysł farmaceutyczny wymaga stosowania procesów o wyjątkowym bezpieczeństwie i higienicznej konstrukcji urządzeń. Rurowe wymienniki ciepła SACOME są specjalnie zaprojektowane do pracy w procesach wysokiego ryzyka, w których wymagana jest całkowita aseptyka.