Water Pre-Treatment

Water Pre-Treatment

Jakość wody surowej w znacznym stopniu zależy od jej źródła. W oparciu o jakość wody surowej i specyfikacje dla wody oczyszczonej, Centec dobiera najbardziej odpowiednie technologie dla każdego klienta. Zazwyczaj proces oczyszczania wody obejmuje  wiele etapów. Do wstępnego uzdatniania wody stosuje się filtry piaskowe i o mieszanych złożach w celu usunięcia substancji zawieszonych (np. mułu, gliny, związków organicznych). Takie substancje obecne w wodzie mogą zmniejszać skuteczność materiałów stosowanych w procesie, takich jak żywice jonowymienne i membrany stosowane w procesie odwróconej osmozy. W wodzie niezawierającej tlenu rozpuszczonego znajdują się rozpuszczalne żelazo i mangan. Powodują one metaliczny posmak i tworzą osady w rurociągach. Urządzenie do usuwania żelaza firmy Centec usuwa z wody żelazo i mangan. Jeśli podejrzewa się obecność szkodliwych bakterii i drobnoustrojów, wodę dezynfekuje się za pomocą światła UV, ozonu lub…
Read More
DeGaS Hot

DeGaS Hot

Zastosowanie Tlen rozpuszczony w produktach spożywczych i napojach ma negatywny wpływ na trwałość smaku i okres przydatności do spożycia. System odgazowywania DeGaS - Hot służy do usuwania O2 z wody i jest wykorzystywany w procesie produkcji piwa i napojów mieszanych na bazie piwa. W procesie odgazowywania, wodę jednocześnie się podgrzewa i poddaje dezynfekcji. Opis Podczas procesu uzdatniania w kolumnie odgazowującej, wodę najpierw podgrzewa się do temperatury 72°C lub wyższej, w zintegrowanym, regeneracyjnym wymienniku ciepła. Wyższa temperatura zmniejsza rozpuszczalność tlenu i jednocześnie dezynfekuje wody. Gorąca woda jest następnie rozpraszana na szczycie kolumny. W kolumnie znajdują się gęsto upakowane, cienkie blaszki ze stali nierdzewnej, ułożone w taki sposób, że woda przepływa wieloma strumieniami w dół kolumny. Dzięki temu zwiększa się powierzchnię i czas kontaktu pomiędzy wodą i gazem wypierającym (CO2 lub N2).…
Read More
DeGas Cold

DeGas Cold

Zastosowanie Tlen rozpuszczony w produktach spożywczych i napojach ma negatywny wpływ na trwałość smaku i okres przydatności do spożycia. System odgazowywania DeGaS - Cold służy do usuwania O2 z wody i jest wykorzystywany w procesie produkcji piwa i napojów mieszanych na bazie piwa. Odgazowywanie odbywa się w temperaturze pokojowej. Opis Podczas uzdatniania wody w kolumnie odgazowującej, woda jest rozpraszana w górnej części kolumny. W kolumnie znajdują się gęsto upakowane, cienkie blaszki ze stali nierdzewnej, ułożone w taki sposób, że woda przepływa wieloma strumieniami w dół kolumny. Dzięki temu zwiększa się powierzchnię i czas kontaktu pomiędzy wodą i gazem wypierającym (CO2 lub N2). Gaz wypierający wprowadza się na dole kolumny i przemieszcza się w górę, w przeciwnym kierunku do wody. Duża różnica ciśnień cząstkowych O2 powoduje wyparcie tlenu z wody do…
Read More
DGS

DGS

Zastosowanie Tlen rozpuszczony w produktach spożywczych i napojach ma negatywny wpływ na trwałość smaku i okres przydatności do spożycia. System odgazowywania DGS służy do usuwania O2 z wody i jest wykorzystywany w procesie produkcji piwa i napojów mieszanych na bazie piwa. Odgazowywanie odbywa się w temperaturze pokojowej. System charakteryzuje kompaktowa konstrukcja i możliwość rozbudowy.   Opis Dzięki wykorzystaniu bardzo skutecznych modułów membranowych, zawartość tlenu resztkowego w wodzie jest niezwykle niska. Każdy moduł zawiera tysiące hydrofobowych membran przepuszczalnych z włókien kanalikowych o bardzo dużej powierzchni użytkowej. Duża powierzchnia wewnętrzna modułów maksymalnie zwiększa powierzchnię i czas kontaktu wody i gazu. Gaz wypierający (N2 lub CO2) wtłacza się wewnątrz włókien kanalikowych, natomiast woda przepływa w przeciwnym kierunku na zewnątrz włókien. Duża różnica ciśnień cząstkowych O2 wypiera tlen z wody i przechodzi przez membrany…
Read More
REVOTEC

REVOTEC

Application System odwróconej osmozy REVOTEC służy do produkcji wody zdemineralizowanej, odpowiedniej do produkcji piwa i napojów mieszanych na bazie piwa. Biorąc pod uwagę jakość wody surowej, urządzenie jest indywidualnie projektowane dla każdego określonego zastosowania. Description Odwrócona osmoza (RO) jest procesem odwrotnym do naturalnej osmozy. Półprzepuszczalną membranę umieszcza się pomiędzy czystą wodą a wodą zawierającą rozpuszczone jony (sole), gdzie zachodzi osmoza. Pory w membranie przepuszczają wodę, lecz nie sole, zawieszone ciała stałe, bakterie i większe cząsteczki. Ciśnienie osmotyczne wytworzone przez różnicę stężeń po obu stronach membrany powoduje przepuszczanie wody przez membranę w celu rozcieńczenia roztworu po stronie zanieczyszczeń. Proces zachodzi aż do osiągnięcia równowagi osmotycznej (takie samo stężenie po obu stronach). W urządzeniu REVOTEC proces ten jest odwrócony. Aby oddzielić czystą wodę od wody zawierającej rozpuszczone sole i ciała stałe, ciśnienie…
Read More
IONTEC

IONTEC

Zastosowanie Urządzenie do wymiany jonowej IONTEC służy do zmiękczania wody stosowanej w produkcji piwa i napojów na bazie piwa lub do wytwarzania pary. Twarda woda powoduje powstawanie osadów w rurociągach i instalacjach procesowych. Opis Wymiana jonowa następuje w żywicach jonowymiennych wewnątrz urządzenia. Żywice to nierozpuszczalne, ziarniste polimery przeznaczone dla określonego zastosowania. W swojej strukturze cząsteczkowej zawierają luźno upakowane kationy lub aniony. Jony te ulegają wymianie z jonami zawartymi w wodzie przepływającej przez urządzenie. Do zmiękczania wody stosuje się żywicę kationową zawierającą jony Na+. Jony wapnia i magnezu, które powodują twardość wody tworząc osady, są wymieniane na jony sodu obecne w żywicy. Żywica silniej wiąże się z Ca++ Ca i Mg++ niż z Na+. Kiedy większość jonów w żywicy ulegnie wymianie, złoże wyczerpuje się i uruchamia się cykl regeneracji. Regenerację przeprowadza…
Read More