JMR EUROPE Sp. z o.o. członkiem PIGE

Miło nam poinformować, że nasza firma jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

PIGE jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje przemysł, instytuty naukowe, laboratoria, dostawców materiałów, maszyn i technologii dla przemysłu elektrotechnicznego. 

W izbie zrzeszonych jest ok. 80 przedsiębiorstw, m.in. producentów kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego, silników elektrycznych i transformatorów, osprzętu odgromowego, opraw oświetleniowych i źródeł światła, aparatury elektrycznej.

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz europejskiej organizacji przemysłu elektromaszynowego ORGALIME w Brukseli.

Działalność Izby opiera się na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, szkoleniowej i lobbingowej. 

PIGE zajmuje się m.in. opiniowaniem modyfikacji polskiego prawa gospodarczego, współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w nadzorze rynku wyrobów elektrycznych, wspiera działania marketingowe i eksportowe polskich producentów, prowadzi szkolenia zawodowe.

źródło Wikipedia