Browarniczy

Prawie wszystkie nasze produkty znajdują zastosowanie w browarach i zakładach produkujących napoje gazowane. To nasz najważniejszy rynek! Nasze przyrządy pomiarowe i systemy procesowe wykorzystywane są w przemyśle napojów w całym procesie produkcyjnym.

Mierniki Centec służą do pomiaru: 

 • stężenia O2 podczas odgazowywania wody
 • zawartości ekstraktu w kadzi fermentacyjnej i w kadzi z brzeczką
 • zawartości ekstraktu podczas chłodzenia brzeczki
 • stężenia O2 podczas napowietrzania brzeczki
 • stężenia O2 podczas procesu odzyskiwania CO2
 • stężenia O2, CO2, ekstraktu, alkoholu i ciężaru właściwego po filtracji
 • stężenia CO2, ekstraktu, alkoholu i ciężaru właściwego podczas mieszania i nasycania dwutlenkiem węgla
 • stężenia O2, CO2, ekstraktu, alkoholu i ciężaru właściwego przed napełnianiem.

  Systemy Centec są wykorzystywane w:

 • oczyszczaniu i odgazowywaniu wody,
 • układach procesowych od warzelni do rozlewu,
 • myciu w obiegu zamkniętym (CIP).

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl

Do Pobrania:

Ulotka