Napowietrzacz soku

Napowietrzacz soku

Zastosowanie Napowietrzacz soku służy do ciągłego i bardzo precyzyjnego wtłaczania tlenu lub sterylnego powietrza do soku owocowego. Aby osiągnąć dobry stopień reprodukcji i wzrostu drożdży oraz fermentacji, należy uzyskać określoną zawartość tlenu. Opis Rozpuszczalność tlenu w soku owocowym zależy od temperatury. Im zimniejsza ciecz, tym większa rozpuszczalność tlenu. W związku z tym napowietrzanie odbywa się po schłodzeniu soku. Ilość tlenu lub sterylnego powietrza, które należy dodać do soku zależy od różnych czynników, np. zawartości cukru, rodzaju drożdży i pożądanych właściwości produktu końcowego. Napowietrzacz soku może być sterowany ręcznie lub automatycznie. Zautomatyzowane systemy dokonują pomiaru i kontroli zawartości O2 w soku owocowym z najwyższą precyzją dzięki optycznemu miernikowi OXYTRANS firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej do kontroli zawartości O2. W oparciu o…
Read More
Bloki zaworowe

Bloki zaworowe

ZastosowanieCentec produkuje zawory ciśnieniowe dwugniazdowe stosowane w wielu zastosowaniach. Zazwyczaj stosowane do rozdzielania i regulacji cieczy, takich jak woda, produkt i środki myjące CIP.OpisJako kompaktowe, gotowe produkty, zawory zmniejszają wymagania dotyczące powierzchni, prac spawalniczych i czasu montażu w zakładzie. Są w pełni zautomatyzowane i dostosowane do specyficznych wymagań każdego klienta, np. określone wymiary lub regulowane nóżki. Materiały mające kontakt z produktem i chropowatość powierzchni dobiera się dla określonego zastosowania. Aby osiągnąć wysoki poziom czystości w rurociągu, zazwyczaj stosuje się technologię spawania orbitalnego. Zawory dwugniazdowe zapobiegają mieszaniu się produktu ze środkiem myjącym. Oprócz projektowania i dostarczania nowych bloków zaworów, Centec zajmuje się również modyfikacjami istniejących zaworów. Takie modyfikacje mogą okazać się konieczne ze względu na rozbudowę lub przeniesienie zakładu produkcyjnego lub dodanie nowych linii i zbiorników. Wiedza Centec w zakresie projektowania…
Read More
System Unipressure

System Unipressure

ZastosowanieSystem Unipressure służy do dokładnego pomiaru i kontroli ciśnienia w jednym lub więcej zbiorników wykorzystywanych w przemyśle napojów. Jest to ważne wymaganie zapewniające utrzymanie stałej jakości produktu.OpisKompaktowy system Unipressure ma niewielkie rozmiary, a jego montaż w zakładzie jest szybki i wymaga jedynie drobnym prac spawalniczych. Jest w pełni zautomatyzowany i dostosowany do specyficznych wymagań każdego klienta. System steruje dopływem gazów i środków myjących CIP do zbiorników poprzez wejścia na szczycie zbiorników. W przypadku zastosowań sterylnych, system jest wyposażony w sterylne filtry gazowe. Zawory dwugniazdowe zapobiegają mieszaniu się produktu ze środkiem myjącym. System Unipressure można połączyć z zaworem ciśnieniowym Centec, może również pracować jako niezależny, kompaktowy zespół. Zazwyczaj system podłącza się do zbiorników do przechowywania, zbiorników fermentacyjnych, zbiorników ciśnieniowych i zbiorników na wodę odgazowaną.Możliwość podłączenia do jednego lub więcej zbiornikówProjekt i…
Read More
Zbiornik

Zbiornik

ZastosowanieCentec produkuje zbiorniki wykorzystywane w wielu zastosowaniach: Zbiorniki CIP, zbiorniki do dozowania, zbiorniki ciśnieniowe na wodę odgazowaną, zbiorniki buforowe i do przechowywania produktu, a także zbiorniki do przygotowania produktu dla różnych gałęzi przemysłu.OpisOgromne doświadczenie w technologiach procesowych, najwyższe normy produkcyjne, starannie dobrane materiały i niezwykle precyzyjne wytwarzanie produktów skutkują produkcją zbiorników o wyjątkowej jakości. Do dokładnej kontroli poziomu wykorzystuje się niezawodne przetworniki ciśnienia i wagi. Temperatury i ciśnienie wewnątrz zbiorników kontroluje się w wąskich granicach tolerancji. Duży zakres dostępnych opcji, takich jak mieszadła, homogenizatory, przyrządy pomiarowe i urządzenia do pobierania próbek. Maszyny procesowe można wyposażyć w bardzo precyzyjne mierniki stężeń, zawartości tlenu i dwutlenku węgla, wszystkie produkowane przez Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej. Możliwość wykonania zbiorników z pojedynczą i podwójną ścianką.…
Read More
SIP

SIP

ZastosowanieTam, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne normy sanitarne, po myciu w obiegu zamkniętym (CIP) wykonuje się sterylizację w obiegu zamkniętym (ang. Sterilisation in Place (SIP)). Proces SIP niszczy szkodliwe mikroorganizmy, które mogły przetrwać proces CIP lub gdy mycia CIP nie wykonuje się.OpisCentec oferuje szeroki zakres systemów sterylizacji SIP. Systemy SIP są zaprojektowane przez Centec w taki sposób, aby zapewniały optymalne wyniki sterylizacji, najniższe zużycie wody, środków chemicznych i energii. Podczas gdy jedna część instalacji podlega sterylizacji, w innych obszarach można kontynuować wytwarzanie produktu. Do wytwarzania pary czystej stosowanej w procesie SIP, Centec oferuje wytwornice pary czystej. Temperatura pary wynosi ponad 121°C.W razie potrzeby, wytwornicę pary czystej można rozbudować o dodatkowe kolumny, tworząc w ten sposób wielofunkcyjny system destylacyjny. Taki system służy do wytwarzania wody czystej i pary czystej w tym samym…
Read More
CIP

CIP

ZastosowanieMycie w obiegu zamkniętym (ang. Cleaning in Place (CIP)) służy do usuwania pozostałości produktu i mikroorganizmów ze wszystkich mokrych powierzchni wewnątrz zbiorników, rurociągów i maszyn do napełniania produktem. Centec oferuje maszyny CIP do mycia na zimno i na gorąco, do zastosowań w przemyśle browarniczym.OpisMycie i sanitacja należy wykonywać regularnie w odpowiednich odstępach czasu. Typowy cykl mycia CIP składa się z różnych etapów, np. płukanie wstępne wodą oczyszczoną, płukanie roztworami zasadowymi i kwasowymi, płukanie pośrednie i końcowe wodą oczyszczoną. Aby zwiększyć skuteczność mycia, czasami dodaje się środki chemiczne i detergenty. W zależności od systemu, po każdym etapie mycia środek myjący usuwa się (CIP utracony) lub zawraca do zbiornika do późniejszego wykorzystania (CIP cykliczny). Temperatury, natężenia przepływu i czasy przepływu dostosowuje się do wymiarów systemu i zadań związanych z myciem. W procesie…
Read More
FlashPasto

FlashPasto

ZastosowaniePasteryzacja natychmiastowa służy do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów w piwie i napojach na bazie piwa w celu poprawy stabilności mikrobiologicznej i trwałości produktu. Pasteryzacja to szeroko stosowana i ekonomiczna metoda konserwacji produktów w przemyśle browarniczym.OpisSystem służy do delikatnej pasteryzacji produktu bez negatywnego wpływu na jego barwę, smak i przyswajalność. Dla uzyskania optymalnych wyników, czas pasteryzacji, temperaturę i ciśnienie należy dostosować indywidualnie. Optymalne parametry zależą od różnych czynników, takich jak rodzaj produktu, opakowania i przewidywany okres trwałości. W oparciu o bardzo dokładną kontrolę procesu, urządzenie zapewnia stałą jakość pasteryzacji nawet przy zmiennym przepływie produktu bezpośrednio przed napełnianiem. Aby zwiększyć wydajność energetyczną systemu, produkt podgrzewa się do temperatury pasteryzacji w dwóch etapach. W pierwszym etapie, produkt podgrzewa się w sekcji odzysku ciepła, gdzie przepływa w przeciwnym kierunku do gorącego, już pasteryzowanego produktu. W…
Read More
MultiMixer

MultiMixer

ZastosowanieMultiMixer służy do ciągłego mieszania kilku strumieni płynnych produktów np. piwa, syropów i dodatków smakowych. Ponieważ liczbę strumieni do mieszania można dostosowywać do indywidualnych wymagań, kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia dużą elastyczność przy produkcji różnych wyrobów (marek).OpisW procesie mieszania wielu składników, miesza się różne produkty w postaci cieczy lub proszku. Składniki przeznaczone do mieszania doprowadza się z dużych zbiorników przez rurociągi lub ze zbiorników umieszczonych na platformie. Przepływy masowe i stężenia mierzy się w sposób ciągły w trakcie procesu i koryguje za pomocą sterowników regulujących proporcje składników. Dlatego też, system jest wyposażony w bardzo precyzyjne, wbudowane w linię produkcyjną przepływomierze firmy Centec. Centec może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji własnej aparatury pomiarowej. Często mieszacza MultiMixer używa się również do nasycania dwutlenkiem węgla. W tym przypadku urządzenie jest wyposażone…
Read More
Saturator azotowy

Saturator azotowy

ZastosowaniePiwa nasycane azotem charakteryzują się zawartością bardzo małych pęcherzyków azotu i bardzo stabilną pianką. Urządzenie do nasycania azotem jest przeznaczony do ciągłego wtłaczania azotu do piwa i napojów na bazie piwa. W trakcie procesu osiąga się dokładnie wymaganą zawartość N2 w produkcie końcowym.OpisUrządzenie do nasycania azotem jest wyposażone w specjalną dyszę Vortex-Venturi do wtłaczania azotu, która wtłacza azot w postaci bardzo dużej ilości bardzo drobnych pęcherzyków, bezpośrednio do strumienia produktu. Ze względu na ciśnienie i burzliwy przepływ, azot rozpuszcza się całkowicie tworząc jednorodną mieszaninę w bardzo krótkim czasie. W końcowym odcinku urządzenia zainstalowany jest zawór sterujący. Zawór utrzymuje ciśnienie w systemie na stałym poziomie i powyżej ciśnienia nasycenia. System wyposażony jest w bardzo precyzyjne przepływomierze. Na podstawie pomiaru natężenia przepływów, zawartość produktu i azotu są natychmiast i w pełni automatycznie…
Read More
DeCarbonator

DeCarbonator

Zastosowanie Desaturator jest przeznaczony do ciągłej regulacji, a zwłaszcza zmniejszania zawartości CO2 w piwie i napojach na bazie piwa. Dokładnie określona i stała zawartość CO2 jest istotnym wskaźnikiem jakości napojów nasycanych dwutlenkiem węgla. Opis System jest zaprojektowany tak, aby stale korygować zawartość CO2 w produkcie do wymaganego poziomu. Bardzo skuteczne moduły membranowe pozwalają na zwiększanie i zmniejszanie stężenia CO2 z niezwykłą dokładnością. W tym samym czasie zmniejsza się zawartość tlenu. Każdy moduł zawiera tysiące hydrofobowych membran przepuszczalnych z włókien kanalikowych o bardzo dużej powierzchni użytkowej. Duża powierzchnia wewnętrzna modułów maksymalnie zwiększa powierzchnię i czas kontaktu produktu i gazu. CO2 wtłacza się wewnątrz włókien kanalikowych, natomiast produkt przepływa w przeciwnym kierunku na zewnątrz włókien. W zależności od różnicy ciśnień cząstkowych CO2 pomiędzy produktem i gazem, CO2 przenika przez membrany na zewnątrz…
Read More