Wino, cydr i alkohole

Firma Centec oferuje z jednego źródła, w pełni zautomatyzowane urządzenia procesowe montowane na platformach oraz aparaturę pomiarową o wysokiej dokładności. Aby w pełni zaspokoić potrzeby klientów, urządzenia Centec są dostosowywane indywidualnie w jak najszerszym zakresie. Stosowane są w przemyśle browarniczym i napojów w całym procesie produkcyjnym. Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczania i odgazowywania wody. Firma Centec jest ekspertem w dziedzinie procesów zimnych w przemyśle browarniczym. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn procesowych do następujących zastosowań:

• Filtracja wstępna wody
• Zmiękczanie wody
• Dezynfekcja wody
• Odwrócona osmoza
• Odgazowywanie wody w kolumnie
• Membranowe odgazowywanie wody
• Odgazowywanie produktu
• Inżynieria procesowa i automatyka dla zimnego bloku
• Wstępna izomeryzacja chmielu
• Chłodzenie brzeczki
• Napowietrzanie brzeczki
• Sporządzanie nastawu
• Namnażanie drożdży (zarządzanie procesem)
• Nasycanie dwutlenkiem węgla
• Nasycanie azotem
• Mieszanie wysokostężonych cieczy
• Mieszanie i nasycanie dwutlenkiem węgla
• Mieszanie wielu składników jednocześnie
• Dozowanie dodatków
• Pasteryzacja
• Filtracja produktu w warunkach sterylnych
• Czyszczenie w obiegu zamkniętym CIP
• Sterylizacja w obiegu zamkniętym (SIP)
• Zbiorniki do przygotowywania i produkcji wyrobu
• Kolektory zaworowe

Mierniki firmy Centec stosuje się zarówno w laboratoriach, jak i w środowiskach produkcyjnych jako urządzenia „samodzielne” lub stanowiące część systemu sterowania procesem. Ich zadaniem jest zapewnienie, aby produkty były w sposób konsekwentny wytwarzane zgodnie z najwyższymi normami, a proces przebiegał w sposób wydajny przy minimalnym zużyciu energii i surowców. Stosując najdokładniejszą technologię pomiarową firmy Centec w systemach procesowych, możemy zaoferować najbardziej niezawodne i precyzyjne rozwiązania. Korzystając z naszej precyzyjnej aparatury pomiarowej można dokonywać pomiarów:

• zawartości tlenu (O2) w cieczach i gazach
• zawartości dwutlenku węgla (CO2) w cieczach
• gęstości i prędkości dźwięku (np. do rozdziału faz)
• Stężenia, np. alkoholu, ekstraktu, brzeczki właściwej, cukru (Brix), kwasów, zasad

Kontakt:

JMR EUROPE Sp. z o.o.
Sobieskiego 11/204-C
40-084 Katowice

Tel: +48 (32) 352 04 24
Kom: +48 601 424 429
E-mail: jmr@ceti.pl